Vanaf 18 jaar is een zorgverzekering verplicht, je betaalt premie en je kunt zorgtoeslag ontvangen

zorgtoeslag 2017


Bereken Zorgtoeslag

Wanneer je een zorgverzekering hebt is het belangrijk om zorgtoeslag aan te vragen. Als je 18 jaar of ouder bent is  het vrijwel zeker dat je zorgtoeslag krijgt.
Hiermee kan je tot maar liefst  in 2018 € 94,00 per maand besparen op je  zorgverzekering.

Weten of  jij ook de maximale Zorgtoeslag krijgt, doe dan de proefberekening.

Bereken Zorgtoeslag

berekening zorgtoeslag

Hoeveel zorgtoeslag krijg je ?

Voor 2018 is de zorgtoeslag maximaal €94,00 per maand.
 Wel wordt de inkomensgrens voor de zorgtoeslag aangepast. Voor huishoudens met een inkomen gelijk aan, of lager dan het minimumloon zullen nog gewoon gebruik kunnen maken van 100% zorgtoeslag.

Vanaf 1 januari 2013 geldt tevens al een vermogenstoets, zo wordt de zorgtoeslag niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook afhankelijk van iemands vermogen. De regering vind namelijk dat mensen met een excessief vermogen (rond de 100.000 euro), ook zonder zorgtoeslag de zorgverzekering kunnen betalen.

Wanneer krijg je geen zorgtoeslag

Je krijgt géén zorgtoeslag als je: 

 • gemoedsbezwaard bent
 • militair in actieve dienst bent
 • gedetineerd bent

Wie krijgt zorgtoeslag

Als je premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kun  je zorgtoeslag krijgen.
Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.
Je vraagt de zorgtoeslag samen met je eventuele partner aan.
Ben je nog geen 18 jaar, dan krijg je geen zorgtoeslag. Je bent  tot je 18e jaar gratis meeverzekerd.

Wanneer krijg ik zorgtoeslag

Je kunt zorgtoeslag krijgen vanaf de maand die volgt op de maand waarin je 18 jaar bent geworden. Je moet namelijk vanaf die maand premie voor je zorgverzekering betalen.

Voorbeeld: Je wordt in augustus 18 jaar en voldoet aan de voorwaarden voor zorgtoeslag. Je krijgt vanaf 1 september zorgtoeslag.

Waaraan moet ik voldoen

Je kunt zorgtoeslag krijgen als je een Nederlandse zorgverzekering hebt.
Of als je een bijdrage betaalt aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Je hoeft het niet aan de Belastingdienst door te geven als jij of je partner:

 • een zorgverzekering afsluit
 • van zorgverzekering verandert
 • geen zorgverzekering meer heeft

Deze informatie krijgt de Belastingdienst automatisch van het CVZ.

 • Tips
 • Zorgtoeslag moet je eerst aanvragen bij de belastingdienst, dit kan via toeslagen.nl of via de website van de belastingdienst. Bij de aanvraag wordt naar je inkomen gevraagd, gebruik hiervoor het verzamelinkomen. Dit bedrag kan men vinden in de voorlopige aanslag van de inkomensbelasting.
 • Mocht het inkomen veranderen dan moet je dit z.s.m. doorgeven, anders ontvang je teveel of juist te weinig zorgtoeslag. Zet het bedrag dat je ontvangt via de zorgtoeslag eventueel apart, zodoende kan je het gemakkelijk weer terug betalen als je teveel hebt ontvangen.
 • Het is mogelijk de zorgtoeslag automatisch naar een zorgverzekeraar te laten overschrijven, dit kan handig zijn. Informeer hierover bij de bank.
 • Zorgtoeslag Informatie

 • Vul je liever een papieren formulier in? Vraag dit dan aan bij de Belasting Telefoon

  belasting telefoon